DUIT? Sudah tidak bernilai..

DUIT? Sudah tidak bernilai..
100 billion boleh beli 3 biji teluq

AR-RAHNUArrahnu (pajak gadai)

 Proses Jual/beli melalui plan arrahnu

1. Pihak pelanggan kunci(lock) harga yang dipersetujui.
2. Tarikh/tempat transaksi akan dilakukan ditetapkan di cawangan ar-rahnu.
3. Pada hari yang ditetapkan, pihak kami akan membawa jumlah EMAS

 yang ditempah
    oleh pihak pelanggan.
4. Pihak pelanggan akan meneliti EMAS yang dibawa,

 jika berpuas hati, bayaran
    pendahuluan sebanyak 30% nilai belian perlu dibayar. Resit akan

 dikeluarkan.
5. Pihak pelanggan akan menggadaikan EMAS tersebut di arrahnu dan 

mendapat wang
    tunai sebanyak 70% nilai pasaran EMAS.
6. Baki pembayaran perlu dibuat oleh pihak pelanggan.
7. Resit akan diperbaharui setelah bayaran keseluruhan dibuat.
8. Akad Jual/beli dilakukan.

P/S : a) Surat Pajak hanya sah untuk tempoh 6 bulan sahaja.
        b) Anda boleh memanjangkan tempohnya setelah membayar kos upah.
        c) Anda akan diberi pilihan untuk mengikut harga emas semasa ataupun
            mengikut harga lama. Jika mengikut harga semasa anda boleh menambah
            jumlah pinjaman jika harga naik, AKAN TETAPI upah bulanan juga akan naik.
            Jika mengikut harga lama, upah bulanan juga kekal pada kadar lama.


Proses Jual/beli Surat Pajak

1. Pihak pelanggan perlu meneliti surat pajak dimiliki dan pastikan

 maklumat berikut;
    a) Gred EMAS ( 999, 916, 835, 750 etc. )
    b) Berat EMAS tersebut seperti dicatatkan dalam surat pajak
    c) Tarikh pajakan dibuat
2. Hubungi pihak kami dengan maklumat di atas.
3. Harga terbaik akan ditawarkan.
4. Pertemuan dilakukan di kedai pajak yang berkaitan.


Apakah Arrahnu ?

 Definisi dari sudut syarak:
Ar-Rahnu dari sudut syarak merujuk kepada satu barang yang
 berharga dijadikan sebagai sandaran yang terikat dengan hutang
 bercagar yang boleh dibayar dengannya sekiranya hutang tersebut
 tidak dapat dijelaskan.
Definisi dari sudut bahasa:
Ar-Rahnu dari sudut bahasa bermakna mantap dan berkekalan. 
Misalnya, keadaan yang mantap ataupun ia bermakna tahanan, 
seperti firman Allah S.W.T. yang bermaksud:
"Tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas daripada (balasan buruk
 bagi amal jahat) yang dikerjakannya............."
(Surah al-Muddaththir 74:38)


PENGERTIAN , HUKUM DAN RUKUN AR-RAHNU
 • PENGERTIAN
Ahmad Azhar Basyir - mentakrifkan Ar-Rahnu sebagai
 "menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan
 syara" sebagai tanggungan hutang dengan adanya benda yang menjadi
tanggungan itu seluruh atau sebahagian hutang dapat diterima"
H.M Arsjad Thalib Lubis - mentakrifkan Ar-Rahnu sebagai "menjadi 
suatu barang yang berupa harta dan ada harganya jadi jaminan hutang
 dan ia akan dijadikan pembayarannya jika hutang itu tidak dapat dibayar"
Abdul Rahman Al-Jaziri - menerangkan bahawa Ar-Rahnu menurut
 syara’ bererti " menjadikan barang yang ada harganya menurut pandangan 
syara’ sebagai jaminan kepercayaan hutang piutang. Dalam erti seluruh hutang atau sebahagiannya dapat diambil, sebab sudah ada barang jaminan tersebut.
Kesimpulannya - Ar-Rahnu boleh ditakrifkan sebagai keadaan di
 mana penghutang atau penerima pinjaman menyandarkan barangan
 kepunyaan sebagai jaminan kepada hutang atau pinjaman yang diterima daripada pemiutang atau pemberi pinjaman
 • HUKUM
Firman Allah SWT - "Dan jika kamu sedang dalam perjalanan
 (lalu kamu berhutang) dan tiada memperolehi penulis, maka boleh 
diserahkan sahaja jaminan yang dapat dipegang
(Al-Baqarah : ayat 283)
Dalam sebuah Hadis - "Bahawasanya Nabi saw menggadaikan
 (Rahn) diran (baju besi) kepada seorang Yahudi yang bernama Abusy 
Syahmi atas pinjamannya sebanyah 30 sha gandum untuk keluarganya."
(Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)
Dalam sebuah Hadis - "Dari Aisyah r.a yang bermaksud
 Nabi s.a.w  pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan harga 
yang dihutang.  Sebagai tanggungan atas hutangnya itu Nabi s.a.w menyerahkan baju besinya"
(Riwayat Al-Bukhari)
Dalam sebuah Hadis - "Dari Ibnu ‘Abbas r.a. yang bermaksud
 ketika Nabi s.a.w. wafat, baju besinya masih dalam keadaan menjadi
 tanggungan hutang 20 sha’ (+ 50 kg) bahan makanan yang dibelinya untuk nafkah keluarganya"
(Riwayat Tirmidzi)
 • RUKUN
Hukum Ar-Rahnu mengandungi 5 perkara:
 1. Penggadai atau orang yang menggadai; iaitu orang yang berhutang
 2. Penerima gadaian atau pemegang gadai; iaitu pihak yang

 1. memberi pinjaman
 2. barang gadaian; iaitu barang yang berharga yang dipunyai dan

 1. dalam kawalan penerima pinjaman
 2. Tanggungan gadaian; iaitu jumlah yang berhutang
 3. Sighah atau perjanjian; iaitu perjanjian berkaitan pinjaman/

 1. hutang dan gadaian


Syarikat2 Yang Menawarkan Khidmat Arrahnu/Azzahab
1. Bank Rakyat  ( Max 150K; Azzahab 100k, Arrahnu 50k )
2. Agro Bank      ( Max 150K;
 Azzahab 100k, Arrahnu 50k )
3. YPeim             ( Max 25K )
4. Koperasi2       ( Max 150K
; Azzahab 100k, Arrahnu 50k )AGROBANK
Agrobank menyediakan perkhidmatan kredit berdasarkan prinsip 
Al-Qard Syariah, yang pada pinjaman sebanyak RM 10,000 perlu 
membayar di RM 10.000. Kredit yang diberikan harus mempunya
i item digadaikan atau disimpan oleh bank. Item / digadaikan tetap 
yang digunakan dalam proses ini adalah dalam bentuk emas perhiasan,
 atau wafer. Item ini digadaikan dipelihara oleh bank berdasarkan
 Al-Wadiah Yad Dhamanah, dan terjamin keamanan nya. item digadaikan / 
disimpan akan dikenakan dengan beberapa bayaran perkhidmatan.
Syarat & Kondisi
Terbuka untuk semua orang yang adalah warga negara atau non-individu 

Malaysia. Berusia 18 tahun ke atas Keterbatasan
Maksimum RM 50,000 (RM 10,000 per hari) Minimum RM 100 Tempoh

 Perkhidmatan
6 +3 +2 bulan (Masa untuk perkhidmatan pertama adalah selama 6 bulan, 

dan boleh diperbaharui sehingga 3 bulan lagi dan pembaharuan akhir selama
 2 bulan lebih) Jenis Produk yang digadaikan Diterima
Semua jenis perhiasan yang dibuat di emas, seperti: cincin, gelang tangan dan 

kaki, bros atau lainnya. Pound Gold dan White Gold tidak akan diterima.
Kos Simpanan
Margin pembiayaan Kos Simpanan peringkat 50% dan di bawah RM0.50/100 50

,1% hingga 60% RM0.60/100 60,1% sampai 70% RM0.75/100

Menebus digadaikan / Disimpan Produk Penebusan boleh dilakukan secara

 berperingkat atau sekali gus atau bila-bila masa sebelum atau selepas tamat masa
bergantung perubahan terakhir pada dasar bank Keuntungan Skim Ar-rahnu
Pembiayaan melalui undang-undang Syariah Cepat, mudah dan Aman. Disimpan item

 terjamin keamanannya. Lebih murah dibandingkan perkhidmatan konvensional udang 
bayaran simpanan yang statik sampai penebusan penuh kepingan panjang / terus tempoh 
Tidak ada hukuman Baki lelong akan dikembalikan kepada pelanggan.
Manual Aplikasi
Mengisi borang di loket Ar-rahnu Satu salinan Kad Pengenalan Nasional Para perhiasan 

yang sedang digadaikan. Kirim ke Ar-rahnu counter untuk pemprosesan dan mendapatkan 
wang tunai cepat.
Angsuran
Membayar terus ke teller di counter dengan hanya menunjukkan Surat digadaikan 

Surat Gadaian). Unlimited bayaran kali
Full Penebusan
Bawa surat digadaikan dengan bayaran penebusan penuh wakil perlu memberi 

surat-surat digadaikan bersama dengan pelanggan IC Perpanjangan pembayaran
 Bawa Surat digadaikan dan kos simpanan
Kehilangan Surat digadaikan
Bawa surat perakuan (Surat Akuan Sumpah) bahawa diperakui Pesuruhjaya Sumpah 

dan salinan Surat digadaikan akan diberikan tanpa kos tambahan.Ar-Rahnu Agro Bank
CAWANGAN AGROBANK
PDFCetakEmel

Simpang Ampat
Lot 1658, Mukim Kayang,
02700 Simpang Empat, Perlis
Tel : 04-9807234 / 04-9807763

Kangar
No. 25, Jalan Indera Kayangan,
01000 Kangar, Perlis.
Tel : 04-9768479 / 04-9768477

Kedah

Jitra
No. 95, Jalan PJ 3 ,
Kompleks Pekan Jitra 2,
06000 Jitra,
Kedah
Tel : 04-9170120 / 04-9170121
Langkawi
64 / 65, Jln. Pandak Mayah 6, Mukim Kuah,
07000 Langkawi,
Kedah.
Tel : 04-9666931 / 04-9668076
Sik
No. 438, Jalan Tunku lbrahim,
08200 Sik,
Kedah.
Tel : 04-4695282 / 04-4695059
Pendang
Tingkat bawah,
Kompleks Perniagaan Majlis Daerah Pendang,
06700 Pendang,
Kedah.
Tel : 04-7596163 / 04-7596446
Alor Setar
Bangunan Agrobank,
1518-A, Jln Tunku Ibrahim,
05000 Alor Star,
Kedah.
Tel : 04-7332545 / 04-7332558
Guar Cempedak
Lot 318, Jalan Yan,
Pekan Guar Cempedak,
08800 Guar Cempedak,
Kedah.
Tel : 04-4686280 / 04-4687281
Kodiang
No. 81 E. Jalan Jitra.
06100 Kodiang,
Kedah.
Tel : 04-9255137 / 04-9255166

Pulau Pinang

Georgetown
No. 16 & 18, Jalan Tengah,
Taman Sri Tunas,
11900 Bayan Baru,
Pulau Pinang.
Tel : 04-6443604 / 04-6452395
Kepala Batas
No. I & 3, Jalan Bertam,
13200 Kepala Batas,
Pulau Pinang.
Tel : 04-5751422 / 04-5755906
Butterworth
No. 51, Jalan Selat, Taman Selat,
12000 Butterworth,
Pulau Pinang.
Tel : 04-3314539 / 04-3314540
Balik Pulau
No. 858-E, Taman Seri Indah, Jalan Besar,
11000 Balik Pulau,
Pulau Pinang.
Tel : 04-8660912 / 04-8666021
Nibong Tebal
No. 1695 & 1696 Jalan Besar,
14300 Nibong Tebal, Seberang Prai Selatan, 
Pulau Pinang.
Tel : 04-5931144 / 04-5933451

Perak

Pantai Remis
Lot. No. 2190, Jalan Besar,
34900 Pantai Remis,
Perak.
Tel : 05-6771725 / 05-6772352
Tapah
No. 53-B, Jalan Besar,
35000 Tapah,
Perak.
Tel : 05-4014600 / 05-4014601
Bagan Serai
No. 106 & 108, Jalan Besar,
34300 Bagan Serai,
Perak.
Tel : 05-7215377 / 05-7215376
Teluk Intan
No. 42, Medan Mahkota. Jalan Pasar,
36000 Telok Intan,
Perak.
Tel : 05-6222644 / 05-6226816
Kuala Kangsar
No. K6 & K7, Jalan Bendahara,
Bandar Baru,
33000 Kuala Kangsar,
Perak.
Tel : 05-7761155 / 05-7763149
Taiping
No. 37, Tingkat Bawah & Satu,
Market Square,
34000 Taiping,
Perak.
Tel : 05-8089834 / 05-8089835
Setiawan
No. 109 & 110,
Taman Sejati 2 , Jalan Lumut,
32000 Sitiawan,
Perak.
Tel : 05-6917490 / 05-6917487
Grik
No. 109, Jalan Takong Datuk,
33300 Grik,
Perak.
Tel : 05-7913640 / 05-7913655
Seberang Perak
Tingkat Bawah, Bangunan FELCRA Bhd., Bandar Seberang Perak,
36800 Kampung Gajah,
Perak.
Tel : 05-6551089 / 05-6551469
Selama
No. 69, Jalan Besar,
34100 Selama,
Perak.
Tel : 05-8395250 / 05-8395251
Tanjung Malim
No. 60, Jalan Besar,
35900 Tanjung Malim,
Perak.
Tel : 05-4598800 / 05-45998801

Selangor

Banting
Lot 4746 & 4747, Jalan Sungai Limau,
45300 Sungai Besar, 
Selangor.
Tel : 03-32242522 / 2902 / 3192
Tanjung Karang
Lot 131, Jalan Bomba,
45500 Tanjung Karang, 
Selangor.
Tel : 03-32698084 / 03-32698052
Sekinchan
No. 50 & 50A, Jalan Menteri Besar 1,
Sekinchan Business Centre ,
45400 Sekinchan, 
Selangor. 
Tel : 03-32410326 / 03-32413796
Sungai Buloh
Lot 2380, Jalan 1A / 1,
Bandar Baru Sungai Buluh,
47000 Sungai Buloh, 
Selangor.
Tel : 03-61567207 / 03-61567208
Salak Tinggi
No. E061 & E071,
Block No. E Phase 1B,
Cosmoplex Salak Tinggi,
43900 Sepang,
Selangor.
Tel : 03-8706 2153 / 03-8706 2154
Telok Panglima Garang
No. 168, Jalan Utama 2,
Taman Jaya Utama,
42500, Teluk Panglima Garang, Kuala Langat, 
Selangor.
Tel : 03-31220982 / 03-31220980

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur
Tingkat 1,
Leboh Pasar Besar,
Peti Surat 13013,
50796 Kuala Lumpur.
Tel : 03-26922754 / 03-26912660
Selayang
No. 142, Jalan 2 / 3 A,
Pusat Bandar Utara,
68100 Batu Caves, 
Kuala Lumpur.
Tel : 03-61369469 / 03-61368453
Cheras
No. 65 & 65-1,
Dataran Dwitasik 1,
Bandar Sri Permaisuri,
56000 
Kuala Lumpur.
Tel : 03-91732389 / 03-91732387

Melaka

Bandar Melaka
Wisma Datuk Hj. Mohamad,
Jalan Hang Tuah,
75300 Melaka.
Tel : 06-2844519 / 06-2844537
Jasin
JA 1763, Bandar Baru Jasin,
77000 Jasin, 
Melaka.
Tel : 06-5295324 / 06-5293413

Negeri Sembilan

Port Dickson
No. 925, Jalan Lama,
71000 Port Dickson, 
Negeri Sembilan.
Tel : 06-6473427 / 06-6474107
Bahau
No. 18 & 19 Jalan Kiara 1
Pusat Perniagaan Kiara
72100 Bahau, Negeri Sembilan.
Tel : 06-4543352 / 06-4546508
Kuala Pilah
Lot 3 & 4, Jalan Hospital,
72000 Kuala Pilah, 
Negeri Sembilan.
Tel : 06-4811251 / 06-4814251
Nilai
PT 4698 Jalan TS 1 / 1,
Taman Semarak,
78100 Nilai, Negeri Sembilan
Tel : 06-7993455 / 06-7993473

Johor

Pontian
No. 660-1, Jalan Taib,
Wisma Rokijah
82000 Pontian, Johor.
Tel : 07-6871955 / 07-6871958
Batu Pahat
No. 4 & 5, Jalan Mengkudu,
Taman Makmur,
83000 Batu Pahat, Johor.
Tel : 07-4342182 / 07-4348281
Kota Tinggi
No. 16 & 18, Jalan Niaga 2,
Pusat Perdagangan Kota Tinggi,
81900 Kota Tinggi, Johor.
Tel : 07-8832042 / 07-8833471
Muar
63-1, Jalan Ali,
84000 Muar, Johor.
Tel : 06-9523446 / 06-9515625

Pahang

Kuantan
No. 57 Jalan Tun Ismail.
25000 Kuantan, Pahang.
Tel : 09-5156344 / 09-5158164
Raub
No. 43, Jalan Dato Abdullah.
27600 Raub, Pahang.
Tel : 09-3551 750 / 09-3553 780
Temerloh
F- 58, Jalan Tok Muda Awang Ngah,
Bandar Baru,
28000 Temerloh, Pahang.
Tel : 09-2961877 / 09-2961231
Kuala Lipis
No. 95, Bandar Baru Seberang Jelai
27200 Kuala Lipis, Pahang.
Tel : 09-3123694 / 09-3123695
Triang
No 3, Jalan Bandar,
28300 Triang, Pahang.
Tel : 09-2558570 / 09-2557696

Terengganu

Kuala Terengganu Branch
No 106, Jalan Sultan lsmail,
20200 Kuala Trengganu, Trengganu
Tel : 09-6222044 / 09-6222126 / 09-6220139
Dungun Branch
K-42, Jalan Haji Zainal Abidin
23000 Dungun , Terengganu
Tel : 09-8481146 / 09-8482127
Jerteh Branch
Lot 182, Jalan Tuan Hitam,
|22000 Jerteh,
Terengganu
Tel : 09-6971 261 / 09-6971 443 / 09-6972 400 / 09-6972 406
Kemaman Branch
No. KCP 55,
Jalan Sulaimani,
Business Centre Point,
24000 Kemaman,
Terengganu
Tel : 09-8593455 / 09-8593254
Kuala Berang Branch
No. 344, Jalan Besar,
21700 Kuala Berang,
Terengganu
Tel : 09-6811433 / 09-6811434
Cenih Baru Branch
K2 & K3, Bandar Cheneh Baru
24000 Kemaman, Terengganu
Tel : 09-8730 454 / 09-8730 578

KELANTAN

Kota Bharu Branch
Seksyen 12, Jalan Padang Garong,
15000 Kota Bharu, Kelantan
Tel : 09-7440134 / 09-7481211 / 09-7462616
Pasir Puteh Branch
2988-B, Lot 471, Jalan Sekolah Kebangsaan Lelaki,
16800 Pasir Putih, Kelantan
Tel : 09-7867311 / 7862258
Bachok Branch
Lot 294, Bandar Bachok, 16300 Bachok, Kelantan
Tel : 09-7788393 / 09-7788804
Kuala Krai Branch
Lot 1520, Jalan Tengku Zainal Abidin,
18000 Kuala Krai, Kelantan
Tel : 09-9666116 / 09-9663436
Pasir Mas Branch
Lot 308, 128 & 129,
Jalan Pasar Pekan,
17000 Pasir Mas, Kelantan
Tel : 09-7909098 / 09-7900544
Tanah Merah Branch
Lot 82 Tingkat Bawah & Mezzanine,
Jalan Taman Hiburan,
17500 Tanah Merah, Kelantan
Tel : 09-9556100 / 09-9557287
Jeli Branch
Lot Pt 1527, Jalan Kuala Balah,
17600 Bandar Baru Jeli, Kelantan
Tel : 09-9440 252 / 09-9440 886 
Gua Musang Branch
Lot PT 993, Bandar Baru Gua Musang,
18300 Gua Musang, Kelantan
Tel : 09-9122 542 / 09-9122 244
SARAWAK
Kuching Branch
Tingkat Bawah & Tingkat 1,
Lot 491 & 492,
Jalan Rambutan,
93400 Kuching,
Sarawak
Tel : 082-410126 / 082-410179 / 082-410671 / 082-410719 / 082-410827
Sri Aman Branch
Sub Lot No.8
Lot 1530, Blok 3,
Jalan Sabu, Peti Surat 354,
95008 Sri Aman,
Sarawak
Tel : 083-321788 / 083-320839 / 083-327944 / 083-327946
Bintulu Branch
Lot 227, Sublot 31,
Parkcity Commerce Square,
Phase III, Jln Tun Ahmad Zaidi
97000 Bintulu,
Sarawak.
Tel : 086-330015 / 086-330016 / 086-313546
Mukah Branch
Sub Lot 59, Medan Setia Raja
96400 Mukah
Sarawak Tel : 084-874048 / 874049
Serian Branch
Lot 291. Serian Bazaar
Off Serian By Pass,
Serian Town District,
94700 Serian,
Sarawak
Tel : 082-876823 / 082-876824

Sabah

Tawau Branch
No. 7, Block N, Jalan Dunlop,
Bandar Sabindo, Peti Surat 60157,
91011 Tawau,
Sabah
Tel : 089-773222 / 089-773291 / 089-773294 / 089-770202
Kota Belud Branch
Lot 3 & 4, Blok E,
Pekan Baru,
89150 Kota Belud,
Sabah
Tel : 088-977141 / 088-975125 / 088-975137
Kota Marudu Branch
Lot 22, Blok D, Pekan Baru Goshen,
Peti Surat 460,
89100 Kota Murudu,
Sabah
Tel : 088-661793

No comments:

Gold Value